Våra tjänster ordningsvakt

Vi hjälper till med det kompletta säkerhetsupplägget för hela evenemanget:

Ansökningar av erforderliga tillstånd

Kassaregister

Samarbete med räddningstjänsten, polis och ambulans mm

ORDNINGSVAKTENS ARBETSUPPGIFTER

Vanliga arbetsplatser för ordningsvakter är restauranger, hotell, innetorg, vissa butiker med specialtillstånd från polisen, sjukhus, rättssalar, konserter, marknader, tivoli och badplatser.

Vi har mångårig erfarenhet av ordningsvaktsuppdrag allt från lilla puben med 1st ordningsvakt till festivaler med runt 100st ordningsvakter tex Storsjöyran.


Som framgår av texten nedan så är det stor skillnad på arbetsuppgifterna på en Ordningsvakt och Väktare.

Som ni också ser är det bara på specifika platser man kan använda en ordningsvakt.
En bra tjänst är den kombinerade Ordningsvakten/Väktaren.

Ordningsvakter:

Ordningsvakter får omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats.
Ordningsvakter är under tillsyn av polisen.
Väktare får ingripa mot personer som tas på bar gärning med att begå brott som kan straffas med fängelse.
Väktare är under tillsyn av länsstyrelsen.

Vad har ordningsvakten för uppgifter och befogenheter?

En ordningsvakts uppgift är att "medverka till att upprätthålla allmän ordning".
Ordningsvakten har rätt att omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd
"inte kan ta hand om sig själv eller utgör fara för sig själv eller för någon annan".
Ordningsvakter har rätt att avvisa eller avlägsna en person genom "sitt uppträdande stör den
allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna". Om det inte är tillräckligt får ordningsvakten tillfälligt omhänderta personen.
Ordningsvakten får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt.
Under vissa förutsättningar får handfängsel, batong och tjänstehund användas.

På vilka platser får ordningen skötas av ordningsvakter?

Exempel där ordningen får skötas av ordningsvakter:
Allmänna sammankomster och tillställningar. Platser där allmänheten har tillträde till eller där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt alkohollagen.
Säkerhetskontroll i domstolar, flygplatser, där de bland annat har befogenhet att kroppsvisitera besökare.

En ordningsvakt får också sköta ordningen på vissa andra platser ( §3 ).

"Om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt..." prövningen som ska göras hos Polisen är bland annat
- om det är särskilt stökigt på platsen,
- det finns behov av ordningsvaktens befogenheter eller polismans befogenheter eller om det inte finns polisresurser att tillgå för att lösa problemet.
       


© JM-vakt 2006